Kwestie van Kinderen

Kosten
Contact

Wat moet u doen?

U neemt contact met ons op.
Vervolgens kan een afspraak gemaakt worden voor een intakegesprek.

Het intakegesprek is bedoeld als kennismaking, toelichting en afstemming over de samenwerking en werkwijze.
Tijdens dit gesprek wordt de ontwikkeling van en de ervaringen met uw kind uitgebreid besproken aan de hand van een vragenlijst.
Wij reserveren voor een intakegesprek 90 tot 120 minuten.

Naar aanleiding van dit gesprek maken we afspraken over het vervolg.

Dit kan zijn:
- Observaties
Observaties worden gedaan tijdens het spelen met materiaal, tijdens leer- en werkmomenten, tijdens de omgang en contact met leeftijdgenoten, soms thuis en op school.

- Gesprekken met ouder en kind: gericht op beleven en besef, inzicht, oplossingen
en vaardigheden
Tijdens de gesprekken wordt gebruik gemaakt van een 'praatpapier'. Tekeningen, picto's en schema's kunnen helpen bij het verduidelijken en bespreken van moeilijke momenten of situaties.
Het 'praatpapier' ondersteunt de begeleiding op een creatieve en stimulerende manier.

- Het stellen van diagnoses op basis van DSM V classificaties
Soms zijn er redenen om meer te willen weten over de achtergrond van het gedrag en functioneren van uw kind.
In overleg kunnen we dan besluiten om een psychodiagnostisch onderzoek te doen. Dit kan m.b.v. het invullen van gedragsvragenljsten, neuropsychologisch onderzoek naar aandacht en geheugen, een intelligentieonderzoek, persoonlijkheidsonderzoek.
De onderzoeksresultaten worden verantwoord, besproken en beschreven.
N.a.v. een dergelijk onderzoek worden afspraken gemaakt over het vervolghandelen.

Wanneer intensieve specialistische behandeling nodig is, dan wordt dit overlegd met uw huisarts.

Terug naar home

KinderKwesties 2019 | Contact