Aanmelden

Aanmelden

Wat moet u doen?

U neemt contact met ons op.
Dit kan via de mail of telefonisch.
Wij bespreken in het kort de reden, vragen naar uw verwijzing, of beschikking
en nemen de procedure met u door. 
Vervolgens wordt het intakegesprek gepland. 
Het intakegesprek duurt meestal 90 tot 120 minuten.
De aanwezigheid van beide ouders wordt op prijs gesteld. 
Is dit niet mogelijk, dan wordt hiermee rekening gehouden
en wordt het intakegesprek hierop afgestemd.

Wat betreft de kosten?

KinderKwesties is een basisvoorziening van de Geestelijke Gezondheidszorg
(Basis GGZ) en is daarin gespecialiseerd.

Tot 18 jaar
Kinderen tot 18 jaar vallen sinds 2015 voor deze zorg onder de Jeugdwet. 
De kosten van de behandeling worden vergoed door de Gemeente waar uw kind woont.
Voorwaarde is een verwijzing van uw huis-, kinder- of jeugdarts, of een beschikking van een Jeugd- en Gezinsteam, of Sociaal Team.
KinderKwesties heeft een contracten met:

Holland Rijnland         o.a. Nieuwkoop, ter Aar         

Vanaf 18 jaar 
De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor deze zorg vanaf 18 jaar.
Een verwijzing van uw huisarts is een voorwaarde.
KinderKwesties heeft geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. 
Dat betekent, dat de kosten niet volledig worden vergoed. 
Neemt u voor informatie over de vergoeding contact op met uw zorgverzekeraar.
Wilt u de behandeling zelf betalen, houdt u rekening met een het uurtarief van € 90,00.