Team

Team

Wie zijn wij?

Irma van Deutekom

Zij is met haar praktijk
KinderKwesties gestart op 1 januari 2000. 

Door haar achtergrond en ervaring, heeft zij
kennis en inzicht in ontwikkelingsproblemen
bij kinderen, opvoedingsproblemen,
gezinsproblemen en schoolproblemen.

Zij is GZ-psycholoog en Registerpsycholoog
Kind en Jeugd LVVP/NIP.

Irma van Deutekom 
Gezondheidszorgpsycholoog, kortweg GZ-psycholoog. 
BIG registratienummer: 49051236725
Registerpsycholoog Kind en Jeugd NIP

Werken met kinderen en jeugdigen vereist specifieke kennis en deskundigheid.
Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is houder van het Register van Kinder- en
Jeugdpsychologen, gebaseerd op de vakbekwaamheidsnorm voor zelfstandig werken met
cliënten. Meer informatie kunt u vinden op www.psynip.nl.

De GZ-psycholoog heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en de behandeling van
diverse psychische klachten en maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. 
De titel GZ-Psycholoog is beschermd, voldoet aan alle wettelijke scholingseisen en staat
geregistreerd in het BIG-register. Het doel van het BIG register is om de kwaliteit in de
gezondheidszorg te waarborgen. Meer informatie kunt u vinden op www.bigregister.nl.