Team

Team

Wie zijn wij?

Irma van Deutekom

Zij is met haar praktijk
KinderKwesties gestart op 1 januari 2000. 

Door haar achtergrond en ervaring, heeft zij
kennis en inzicht in ontwikkelingsproblemen
bij kinderen, opvoedingsproblemen,
gezinsproblemen en schoolproblemen.

Zij is GZ-psycholoog en Registerpsycholoog
Kind en Jeugd LVVP/NIP.

Irma van Deutekom 
Gezondheidszorgpsycholoog, kortweg GZ-psycholoog. 
BIG registratienummer: 49051236725
Registerpsycholoog Kind en Jeugd NIP

Naomi Das

Zij is sinds augustus 2018 verbonden
aan de praktijk als basispsycholoog NIP met
de aantekening psychodiagnostiek.

De werkwijze van de praktijk sluit aan bij
haar opvattingen over hulpverlenen;
oplossings- en cliënt-gericht.
Daarnaast heeft zij de basiscursus
Cognitieve Gedragstherapie afgerond.

Naomi Das
Basispsycholoog 
Psycholoog NIP 
In opleiding voor de registratie Kind en Jeugd.

Werken met kinderen en jeugdigen vereist specifieke kennis en deskundigheid.
Het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) is houder van het Register van Kinder- en
Jeugdpsychologen, gebaseerd op de vakbekwaamheidsnorm voor zelfstandig werken met
cliënten. Meer informatie kunt u vinden op www.psynip.nl.

De GZ-psycholoog heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en de behandeling van
diverse psychische klachten en maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. 
De titel GZ-Psycholoog is beschermd, voldoet aan alle wettelijke scholingseisen en staat
geregistreerd in het BIG-register. Het doel van het BIG register is om de kwaliteit in de
gezondheidszorg te waarborgen. Meer informatie kunt u vinden op www.bigregister.nl.